GGD Flevoland Logo

Relaties en seksualiteit

Door op school aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan.

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This