GGD Flevoland Logo

Thema in de spotlight: mediawijsheid!

nov 8, 2022 | Nieuws

Wie brengt er niet veel tijd door met media? Filmpjes maken, foto’s delen, gamen, series kijken, appen: het kan allemaal leuk zijn, maar ook zorgen voor problemen bij leerlingen. Denk aan slechtere schoolprestaties door de afleiding van sociale media en games of door online gepest. Ook kan mediagebruik invloed hebben op de gezondheid, door slaaptekort, de angst iets te missen of doordat het ten koste gaat van beweging. Voor hun ontwikkeling loont het dus als leerlingen leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan EducatieSchoolomgevingSignaleren en Beleid

  • Geef lessen in mediawijsheid en zorg dat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
  • Organiseer activiteiten rondom mediawijsheid, zoals een projectweek.
    Doe bijvoorbeeld mee met de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november). Voor de jongste leerlingen zijn er de Media Ukkie Dagen.
  • Betrek ouders en verzorgers, bijvoorbeeld door hen informatie en tips te geven over gezond mediagebruik en mediaopvoeding.
  • Bied leerkrachten bij- en nascholing aan op het gebied van mediawijsheid, zodat zij leerlingen goed kunnen begeleiden.
  • Zorg voor een schoolomgeving waarin positief en gezond mediagebruik wordt gestimuleerd. 
  • Regel hulp voor leerlingen die online in de problemen komen of problemen hebben door hun mediagebruik. Denk hierbij aan problemen als online shaming, maar ook gameverslaving.
  • Neem een visie op mediawijsheid op in het schoolbeleid en betrek medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers bij het opstellen ervan.

Ook over het thema Mediawijsheid kunnen scholen natuurlijk altijd vrijblijvend contact opnemen met de Gezonde School-adviseurs

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This