GGD Flevoland Logo

Terugblik kenniscafé’s Duurzaam Door Flevoland

jun 3, 2021 | Nieuws

Vanuit Duurzaam Door Flevoland zijn er verschillende kenniscafé’s georganiseerd. Ben je benieuwd? Lees dan hier de samenvattingen.
 
25 maart ‘Jongeren aan het roer’

De vraag die tijdens dit café centraal staat is ‘hoe kunnen we Flevolandse jongeren via het voortgezet onderwijs optimaal laten participeren aan voedselvraagstukken?’
Tijdens dit kenniscafé werden er methoden en concepten gedeeld waarmee leerlingen van 12-18 jaar meer aan het roer gezet kunnen worden van hun eigen leertraject. Iedereen is het erover eens dat het van grote waarde is jongeren vaker te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan voedsel. We zijn van mening dat we jongeren serieus moeten nemen. Hun stem mag gehoord worden en we kunnen hen zien als serieuze samenwerkingspartner. Er zit veel overlap tussen onderzoekend, ontwerpend, ondernemend en creërend leren. De verschillende methodieken bieden mooie handvatten om te komen tot betekenisvol onderwijs. Werken met levensechte vraagstukken draagt bij aan de intrinsieke motivatie van jongeren. Pas als jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn, komen ze tot leren. Om de vrijblijvendheid van deze authentieke leertrajecten te bestrijden zou het veel meer onderdeel moeten worden van het kernproces van de school, zoals bij de Techansia. Het vraagt eigenlijk om een onderwijstransitie waarbij meer aangehaakt wordt op de interesse en motivatie van leerlingen en de vraagstukken van de huidige tijd. We kunnen binnen Flevoland meer de verbinding zoeken met elkaar. Samen optrekken binnen programma’s en het bedrijfsleven daar structureel aan verbinden. Kortom, een regionale programmatische samenwerking met beroepsonderwijs, overheid en bedrijfsleven kan ook voor VO-scholen van grote waarde zijn.

20 april ‘De Eetomgeving in Beweging’
Tijdens het kenniscafé kwamen de ervaringen van verschillende onderzoekers en belanghebbenden rond het inrichten van een gezondere schoolomgeving aan de orde. Hoe meer verleidingen er in de voedselomgeving zijn, hoe moeilijker het is om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Ook is een doelgroepgerichte aanpak belangrijk, jongeren moeten actief betrokken worden als het gaat om hun eetomgeving en voedselkeuzes. Naast zelf invloed hebben, willen de jongeren inspirerende rolmodellen. Niet alleen beroemdheden, maar ook iemand uit hun eigen wijk met wie ze zich kunnen identificeren. Veel gezondheidsvoorlichting sluit niet aan op hun leven. Het leven van veel jongeren in ontwikkelbuurten is complex en het is vaak moeilijk om gezonde keuzes te maken door omstandigheden als geldgebrek en sociale normen.
Gemeente Lelystad doet mee aan een JOGG-pilot (Jongeren op Gezond Gewicht) om de voedselomgeving in en rond MBO- en VO-scholen gezonder te maken. Om het voedingsgedrag en de gezondheid van scholieren en studenten positief te beïnvloeden, is een gezondere eetomgeving in en rondom scholen van belang. Een integrale aanpak helpt hierbij. Scholen, winkels, horeca, gemeente, bedrijven, ondernemers en scholieren spelen allemaal een rol in het gezonder maken van de eetomgeving. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente samenwerkt met voedselaanbieders in de directe omgeving van scholen. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om voor een veilige en gezonde voedselomgeving te zorgen voor hun inwoners. In de praktijk missen zij echter juridisch de ruimte om dat te kunnen doen.

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This