GGD Flevoland Logo

Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

aug 31, 2021 | Nieuws

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de stimuleringsbijdrage zijn voorwaarden verbonden. Kijk hier voor meer informatie.

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Vanaf 1 september 2021 kunnen scholen belangstelling voor deze subsidie kenbaar maken via hun account op het dashboard Gezonde School

Benieuwd naar wat scholen de afgelopen jaren met de subsidie hebben gedaan? In de factsheet Evaluatie Jong Leren Eten leest u op hoofdlijnen de resultaten van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018-2019.

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This