GGD Flevoland Logo

Het groene schoolplein van OBS Het Spectrum, Almere

jun 28, 2021 | Nieuws

Het oorspronkelijke schoolplein van de basisschool was een grote bron van hittestress door de vele tegels waar het schoolplein uit bestond. Daarnaast werd gebruik van het schoolplein belemmerd door de ineffectieve afwatering van regenwater. Bovendien nodigde het schoolplein niet voldoende uit tot lichamelijke inspanning van de leerlingen, en was het schoolplein nog geen leeromgeving ter ondersteuning van het lesprogramma.
Genoemde argumenten waren redenen voor directeur Bart Kuipers om actie te ondernemen om een groen, klimaatbestendig en natuureducatief schoolplein te realiseren. Tegelijkertijd werd duidelijk dat Gemeente Almere groot onderhoud zou gaan verrichten in de buurt waar de basisschool het Spectrum staat. Dit heeft gemaakt dat aannemer Dusseldorp en adviesbureau Idverde in opdracht van gemeente Almere het schoolplein van basisschool het Spectrum hebben vergroend.
Samen met de leerlingenraad is het schoolplein ontworpen. En om draagvlak te creëren voor het nieuwe schoolplein is ook aan ouders en bewoners gevraagd wat zij vonden van de ontwerpen en waar zij behoefte aan hadden.
De vergroening van het schoolplein heeft als resultaat dat het schoolplein nu meer uitnodigt tot beweging vanwege o.a. het groene doolhof en de speelheuvel. Daarnaast zijn meer bomen geplaatst om schaduw te bieden. Reliëf op het schoolplein is aangebracht met oog op het verhogen van de klimaatbestendigheid ervan. Bovendien geven buurtbewoners die uitkijken op het schoolplein aan nu meer te genieten van hun uitzicht dan voorheen.
Behalve dat de leerlingen profijt hebben van de vergroening, heeft de vergroening meer positieve effecten:
• Vergroening van het nieuwe schoolplein creëert ook meerwaarde voor de wijk
• Natuureducatie wordt mogelijk gemaakt
Genoeg redenen om een groen en klimaatbestendig schoolplein te overwegen!

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This