GGD Flevoland Logo

Boerderij educatie voor scholen in Flevoland

jan 25, 2021 | Nieuws

Beleef, leer en ontdek waar je eten vandaan komt!
Boerderijeducatie Flevoland
Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Hoe ziet het leven op een boerderij eruit? Boerderijeducatie betekent ontdekkend leren en beleven waar ons voedsel vandaan komt en wat er leeft en bloeit op de boerderij.
Ons doel? Alle kinderen in Flevoland gaan op voedsel- ontdekkingstocht, zodat zij leren om later zelf gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.
Het is tijd om met je laarzen door de klei te stampen en kennis te maken met een van de vele boerderijen die Flevoland rijk is! Ontdek waar groentes vandaan komen, hoe kippen worden gehouden, hoe fruit wordt geoogst en hoe de boer dit alles van de boerderij op jouw bord krijgt.

Bezoek één van de 30 getrainde educatieboeren in Flevoland, variërend van akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders en melkveehouders en help vooral zelf een handje mee.

Boerderijlessen groepen 1 t/m 8 basisonderwijs
Basisscholen zijn een fantastische plek om kinderen actief in contact te brengen met gezond eten. Om scholen daarin te ondersteunen is het Flevolandse Voedseleducatie aanbod samengesteld.
In dit aanbod kan een echt bezoek aan een boerderij natuurlijk niet ontbreken. Een praktijkles op een boerderij voegt dan ook veel toe aan de theorie. Kinderen weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt.
Daarnaast is er op een boerderij nog veel meer te zien, beleven en te leren. Maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid en duurzame energie zijn daar dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijbezoek bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken.

Aanmelden boerderijles
Scholen kunnen deze lessen in hun gemeente boeken via de NDE-gids van IVN Flevoland en voor de Almeerse scholen via Stad & Natuur.
Via de volgende werkwijze kunnen scholen direct bij een educatieboer in de buurt een excursiedatum boeken. Na reservering ontvangt de school een bevestigingsmail met naam en adresgegevens van de educatieboer, datum & tijd bezoek en link naar lesmateriaal die gebruikt kan worden om de les voor te bereiden op school.

Praktische informatie
Programma & tijdsduur
Een boerderijbezoek duurt gemiddeld ongeveer 2 uur. De educatieboer ontvangt de groep, geeft een rondleiding waarna de leerlingen praktische opdrachten uitvoeren op en om het erf, stallen en/of in de wei. Het programma is verschillend per bedrijf. Van tevoren hebben de educatieboer en de school contact over het exacte programma en de organisatie.

Vervoer
Het vervoer naar de boerderij wordt geregeld door de school.
Kleding
Om het bezoek optimaal te kunnen beleven is het belangrijk dat kinderen zich geen zorgen hoeven maken over vieze kleding. Laarzen of oude schoenen zijn daarbij handig om aan te doen.

Begeleiding
Het is de bedoeling dat de school zorgt voor voldoende begeleiding. Er wordt vanuit gegaan dat ouders die een groepje rijden, ook een rol hebben bij de boerderijles, bijvoorbeeld in de begeleiding van de opdrachten op de boerderij.

Eten & drinken
De kinderen mogen hun eigen drinken en eten meenemen.

Kosten
Een 2-uur durend bezoek door een basisschool verschilt in de kosten per gemeente en boerderij. Een boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarom kan het reguliere onderwijsbudget van scholen hiervoor worden benut.

Annuleringsvoorwaarden: een les verplaatsen of annuleren kan nog tot 24 uur voor het bezoek. Voor bezoeken die binnen 24 voor aanvang worden geannuleerd worden de kosten door gefactureerd.

Corona-beleid
Uiteraard volgen de educatieboeren de algemene vastgestelde Corona richtlijnen en maatregelen.

Keurmerk Boerderijeducatie Nederland 
De educatieboeren uit Flevoland maken onderdeel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. Zie hier een impressie filmpje over boerderij educatie.

De Flevolandse educatieboeren hebben de landelijke training Belevend Leren gevolgd en het Keurmerk Boerderij Educatie behaald. De educatieboerderijen zijn BHV gecertificeerd, hebben een WA-verzekering voor groepsontvangst en op de bedrijven is een veiligheids- en risicoprotocol uitgevoerd.

Samenwerkingspartners Flevoland
Boerderijeducatie Flevoland maakt onderdeel uit van het voedseleducatie-project in Flevoland.
Dit project is mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de provinciale coalitie DuurzaamDoor & het landelijke programma Jong Leren Eten (Flevoland | Jong Leren Eten) en is uitgevoerd in samenwerking met de Flevolandse gemeenten. 

 

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This