GGD Flevoland Logo

Aankomende subsidierondes maart/april 2022

jan 14, 2022 | Nieuws

Er komen weer nieuwe subsidierondes vanuit Gezonde School aan! Scholen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te starten of verder te werken met de Gezonde School aanpak kunnen hun belangstelling tussen maandag 7 maart en maandag 18 april 2022 voor de subsidie(s) registreren via www.mijngezondeschool.nl. In mei krijgen scholen te horen of zij de subsidie ook daadwerkelijk toegekend krijgen.

Ondersteuningsaanbod
Van maandag 7 maart t/m maandag 18 april 2022 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal €3.000,- om een erkende interventie of lespakket aan te schaffen of taakuren van een Gezonde School-coördinator te bekostigen. Daarnaast kan de school gebruik maken van 10 uur begeleiding en advies van de Gezonde School-adviseur en krijgen ze een scholingsmoment van een dagdeel over het gekozen thema. Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen & sport, Welbevinden en Milieu & natuur. Belangstelling registreren kan via het dashboard Gezonde School.

Ronde 6 Stimuleringsregeling Gezonde relaties & seksualiteit
Inmiddels is bekend dat er toch nog een ronde 6 komt van de stimuleringsregeling voor relaties & seksualiteit! Van 7 maart t/m 18 april 2022 gaat de belangstellingsregistratie voor ronde 6 van de stimuleringsregeling Gezonde relaties & seksualiteit weer open. Wil jouw school met dit onderwerp aan de slag, dan kun je via het dashboard Gezonde School jouw belangstelling voor deze subsidie kenbaar maken. De subsidie bestaat uit 20 uur ondersteuning van de Gezonde School-adviseur en €5.000,- om te besteden aan erkende interventies, teamtrainingen, gastlessen, ouderavonden of theaterproducties rondom het thema. Meer informatie vind je hier.

Stimuleringsregeling Relaties en seksualiteit

Jong Leren Eten subsidie
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Ben je benieuwd? Kijk hier voor meer informatie.
Van 7 maart t/m 18 april 2022 kunnen scholen belangstelling voor deze subsidie kenbaar maken via hun account in het dashboard Gezonde School.
Logo Jong Leren Eten Flevoland

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This