GGD Flevoland Logo

Aan de slag met Gezonde School?

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om structureel te werken aan een gezonde leefstijl. U kiest één of meerdere thema’s om aan te werken met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt. Voldoet u aan de eisen voor een themacertificaat, dan kunt u deze aanvragen en mag uw school zich een Gezonde School noemen! Dit certificaat is drie jaar geldig. Na het behalen van een themacertificaat kunt u verder werken aan andere thema’s.

Als onderdeel van Gezonde School werkt u aan één of meer gezondheidsthema’s. Het heeft de voorkeur om van start te gaan met één thema. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gezondheidsbevordering meer effect heeft als een thema aandacht krijgt op de vier pijlers van Gezonde School:

  • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Educatie – Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorgt u ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
  • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders en leraren).
  • – Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Waarom belangrijk?
Wilt u weten waarom het belangrijk is om structureel aandacht te besteden aan gezondheid binnen uw school? Meer informatie vindt u hier.

Aan de slag!
Wilt u aan de slag met de Gezonde School aanpak? U staat er als school niet alleen voor. De interne coördinator en de externe adviseur vormen samen een team:

  • De Gezonde School-coördinator is een rol die u of een van uw collega’s op zich neemt. De coördinator is de contactpersoon voor een gezonde leefstijl op uw school voor het team, de ouders en de GGD.
  • De Gezonde School-adviseur van de GGD adviseert en begeleidt uw school bij elke stap van de Gezonde School-aanpak. De adviseur kan u ook helpen bij de aanvraag van het vignet Gezonde School. Wilt u weten wat de Gezonde School-adviseur voor uw schoollocatie kan betekenen? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur van de GGD.

Tips om aan de slag te gaan met een thema:

  • De test ‘Hoe gezond is jouw school’ geeft inzicht in wat uw school al doet en waar eventueel nog aandachtspunten liggen.
  • Verzamel gezondheidsgegevens van uw leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor een gezondheidsthema. Dit geeft inzicht in waar u uw prioriteiten moet leggen.
  • Bij het maken van een keuze voor een gezondheidsthema, kunt u ook de leerlingen, de ouders en de leerkrachten betrekken door bijvoorbeeld een enquête af te nemen om te zien waar de voorkeur ligt. Op deze manier zal ook de draagkracht en gedeelde verantwoordelijkheid vergroot worden.

Begin klein en breid uw activiteiten stap voor stap uit. Elk succes geeft positieve energie om weer door te gaan! Op deze website kunt u per thema het lokale en landelijke aanbod aan (erkende) activiteiten vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld gastlessen, excursies en lespakketten vinden die uw school kan inzetten om het themacertificaat te behalen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met de Gezonde School adviseurs.

Deze site is een productie van GGD Flevoland. In samenwerking met onze partners

Share This